Vi utfører

Tjenester

Prosjektering

 • Prosjektering av bygg, konstruksjoner og anlegg
 • Alle nødvendige tegninger i forbindelse med byggesak
 • Arbeidstegninger
 • Detaljtegninger
 • Arbeidsbeskrivelser
 • Kappelister
 • Statiske beregninger for tre-, stål- og betongkonstruksjoner
 • Energiberegninger
 • Brannprosjektering
 • Overvannshåndtering
 • Enkel veiprosjektering
 • As Built-tegninger


Byggesak

 • Utarbeidelse og innsendelse av søknad om tillatelse til tiltak
 • Oppfølging som ansvarlig søker
 • Bistår også ved ulovlighetssaker/ettergodkjenning


Arealplaner

 • Utredninger og planinitiativ
 • Utarbeidelse av planprogram
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse
 • Utarbeidelse og gjennomføring av reguleringsforslag

Erfaring

Vi har jobbet med bl.a.:

 • Eneboliger, rekkehus og andre småhus
 • Generasjonsboliger og hybelhus
 • Fritidsboliger, lysthus og annekser
 • Garasjer - frittstående og garasjeanlegg
 • Bygårder og boligblokker
 • Kontor- og forrretningsbygg
 • Industribygg
 • Lagerbygg
 • Rideanlegg - ridehus og stall
 • Landbruksbygg
 • Barnehager
 • Rehabilitering, tilbygg, påbygg
 • Loftsutbygging - innredning av loft i bygårder
 • Registrering og dokumentasjon av verneverdig bebyggelse
 • Forstøtningsmurer
 • Veianlegg
 • Parkeringsplasser
 • Terrengplanering
 • Riving
 • Brygger, bryggeanlegg og småbåthavner
 • Feltutbygging
 • Regulering av boligområder
 • Regulering av næringsområder