Ombygging og rehabilitering

- Hvor utgangspunktet er galest, blir titt resultatet originalest.

(Fra Peer Gynt, Henrik Ibsen)

Tilbygg og påbygg til eksisterende bygg er ofte mer krevende oppgaver enn nybygg fordi man i større eller mindre grad er bundet av det eksisterende byggets forutsetninger. I tillegg må man som regel selvsagt også ta hensyn til nabobebyggelse.

Den vanlige regel er at man må velge mellom tilpasning eller kontrast. Begge deler kan bli bra, men det er viktig at man har et bevisst forhold til hva man gjør.

Vi har tegnet mange tilbygg og påbygg og hatt en rekke andre oppdrag med eksisterende bebyggelse. Eksempelvis kan nevnes:

  • Tilbygg og påbygg
  • Innredning av loft i bygårder.
  • Arbeid på bygg med vernestatus
  • Registrering, oppmåling og opptegning samt fotodokumentasjon av gamle byggverk for riksantikvar før riving
  • Rehabilitering av gamle støttemurer
  • Etablering av hybelleiligheter og andre bruksenheter i eksisterende bygg
  • Tilstandsanalyser
  • Riving av bygg, kontrollert nedbrenning av bygg (utført av brannvesenet), utarbeidelse av avfallsplaner og miljøsaneringsrapporter

Ombygging av enebolig. Før og etter.

Ombygging av loftet i gammel driftsbygning. Kontorer og festsal for 80 personer. Strukturelle utfordringer med bjelker i ståhøyde på kryss og tverrs - opprinnelige bærekonstruksjoner måtte erstattes med nye uten at taket ble revet.