Kontroll

Krav om obligatorisk uavhengig kontroll ble gjort gjeldende i de fleste byggesaker fra 1.1.2013. Uavhengig kontroll omfatter både prosjektering og utførelse. For eneboliger og andre prosjekter i tiltaksklasse 1 er den uavhengige kontrollen som forlanges av myndighetene som regel begrenset til våtrom og klimaskall og av begrenset omfang. For tiltaksklasse 2 og 3 omfatter kontrollen alle fagområder. Les mer om uavhengig kontroll på DiBK sine nettsider "Veiledning om uavhengig kontroll"

Annen oppfølging og kontroll

Det utføres byggefeil for flere milliarder kroner hvert år i Norge. Dersom feilene ikke oppdages i tide risikerer huseier å bli sittende med problemene og må ta kostnadene med reparasjoner og utbedring.

I tillegg til vanlig teknisk bistand har vi erfaring med å bistå uheldige husbygger som har opplevd marerittet når entreprenøren eller husleverandøren går konkurs i byggeprosessen.

Under kan du se 4 ulike eksempler hvor vi har bistått huseiere i å få kontroll på sakene og feil rettet opp.

Nybygg enebolig

Alvorlige feil i grunnleggende konstruksjoner i dette huset gjorde at husleverandøren var nødt til å demontere huset og bygge det opp igjen på nytt.

Ferdighusfirmaet var blant de som hadde levert flest hus i Norge.

Nybygg tomannsbolig

Omfattende fukt og muggsoppskader i grunnmur i begge leiligheter som følge av feil i prosjektering, utførelse og materialvalg. Oppdaget noen måneder etter innflytting.

Entreprenøren måtte erkjenne ansvar og sørge for utbedring. Skadet del av grunnmuren ble revet og bygget opp igjen på nytt.

Entreprenøren er en av landets største boligprodusenter.

Rehabilitering enebolig

Plastfolie lagt på kald side av isolasjon, ingen dampsperre i himling. Isolasjon var gjennomvåt, i tillegg gjorde mangelfull lufting på loftet at det allerede var synlig vekst av muggsopp på trekonstruksjonene.

Utført av utenlandske håndverkere uten kompetanse om fuktmekanikk, omfattende utbedringskostnader som eieren måtte dekke selv.

Eierskifte leilighet

Fukt- og soppskader i gulvkonstruksjon i 70 % av leiligheten som følge av slurv og feil utførelse av våtrom.

Skjult feil, tilfeldig oppdaget av oss ved befaring før oppussing etter eierskifte.

Sameiets forsikringsselskap dekket det meste av utbedringskostnadene.