Referanser

Nybygg tomannsbolig

Oslo kommune

Arkitekttegnet tomannsbolig for Oslo Entreprenørbedrift AS.

Byggteknisk prosjektering og overvannshåndtering.

Nybygg enebolig

Sandefjord kommune

Arkitekttegnet enebolig og 2 garasjer for privat byggherre via Bygg- og tømrermester Torolf Stenersen AS.

Byggteknisk prosjektering, utomhusanlegg og oppfølging under oppføring.

Etter ombygging
Før ombygging

Rehabilitering enebolig

Bærum kommune

Ombygging av husbankhus fra 1970-tallet for privat oppdragsgiver.

All prosjektering og byggesak.

Nybygg fritidsbolig

Nesodden kommune

Ny hytte ved sjøen for privat oppdragsgiver.

All prosjektering og byggesak.

Nybygg småbruk

Gjerdrum kommune

Nytt våningshus og ny driftsbygning på småbruk for privat oppdragsgiver.

All prosjektering og byggesak.

Rekkehus

Ullensaker kommune

Oppmåling, fotografering og registrering av opprinnelig bolighus (kulturminne) for Akershus fylkeskommune før riving.

Rekkehus med 5 enheter + garasjeanlegg for Kjell Tore Moe AS.

All prosjektering og byggesak.

Bjølsen borettslag

Oslo kommune

Omdisponering og innredning av loft for 6 leiligheter for private oppdragsgivere.

All prosjektering og byggesak.

Ullevål Hageby

Oslo kommune

Omdisponering og innredning av loft for flere leiligheter

All prosjektering og byggesak.

Stensethagan Borettslag

Nannestad kommune

26 boliger i kjede/tomannsboliger for NCC Bygg AS/Romerike BBL.

Regulering/bebyggelsesplan.

Eltonåsen 3

Nannestad kommune

Veier og infrastrukter, 105 boliger i tungrupper og på eneboligtomter for ulike oppdragsgivere.

Prosjektutvikling, prosjektering, byggesak, prosjektledelse.

Stensrudfeltet

Fet kommune

Eneboliger og tomannsboliger for Østlandsbygg AS.

Byggeledelse og kontroll.

Ridehallen
Stallen

Nybygg rideanlegg

Gjerdrum kommune

Stall og ridehall for privat oppdragsgiver.

Arkitekturprosjektering.

River No. 2

River No. 2/Sierra Leone

Bistandsprosjekt/6 trinns barneskole for SLCBO.

Arkitkekturprosjektering.

Spesielt prosjekt der en vesentlig forutsetning var å redusere behov for innkjøpte byggevarer til et minimum. Planlagt prinsipp/byggemetode var derfor å mure veggfeltene først med naturstein som finnes på tomta, deretter støpe bærende betongramme mellom og over veggfeltene. Prosjektet er ikke kommet til utførelse pr 2019.

Flere bilder

Prefabrikkerte lysthus og paviljonger

Utvikling fra idé til konsept for industriell produksjon, for og i samarbeid med profesjonell oppdragsgiver.

Prosjektering.